แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
11
เมษายน
2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. นายชัชชญา ปานัง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังขอน – บ่อพลอย ระหว่าง กม.22+650 - กม.24+825 ระยะทาง 2.175 กิโลเมตร โดยมีนายอภิชาติ สืบศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

title
11
เมษายน
2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. นายวรรณชัย  เตยอ่อน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลักประดู่ – ถ้ำธารลอด ระหว่าง กม.0+090 - กม.2+450 ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร โดยมีนายจำเนียร  แซ่ซื้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

title
11
เมษายน
2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. นายวรรณชัย เตยอ่อน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.12+017 - กม.13+500 ระยะทาง 1.483 กิโลเมตร โดยมีนายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นประธาน ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

title
09
ธันวาคม
2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) พร้อม เจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก – พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.5+975 - กม.8+500  ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร โดยมีนายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

title
08
ธันวาคม
2563

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) พร้อม เจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน – บ่อพลอย ระหว่าง กม.15+100 - กม.16+750 และ กม.18+250 - กม.19+200 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร โดยมีนายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+