f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ลงวันที่ 08/12/2563
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) พร้อม เจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน – บ่อพลอย ระหว่าง กม.15+100 - กม.16+750 และ กม.18+250 - กม.19+200 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร
โดยมีนายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

'