f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 2 ระหว่าง กม.74+625 - กม.74+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 4 ระหว่าง กม.77+150 - กม.84+200 ปริมาณงาน 5,085 ตร.ม. 27/03/2563 1,960,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.29+650 - กม.51+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,408 อัน 27/03/2563 1,060,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ตอน 4 ระหว่าง กม.29+650 - กม.36+150 ปริมาณงาน 5,150 ตร.ม. 27/03/2563 1,985,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.8+300 - กม.10+289 ปริมาณงาน 15,705 ม. 25/03/2563 1,180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.7+000 - กม.10+289 ปริมาณงาน 2,787 ตร.ม. 23/03/2563 1,075,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.8+300 - กม.10+289 ปริมาณงาน 15,705 ม. 25/03/2563 1,180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 3 ระหว่าง กม.81+260 - กม.82+035 ปริมาณงาน 20 ต้น 26/03/2563 1,225,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.74+300 - กม.74+500 และในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 3 ที่ กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 450,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 4 ที่ กม.14+515 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 450,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 3 ที่ กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 1 ที่ กม.5+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 82 รายการ