f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ตอน 1 ระหว่าง กม.37+610 - กม.37+950 ปริมาณงาน 680 ม. 15/12/2563 สพ.2/(e-bid)/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+250 - กม.15+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2563 สพ.2/(e-bid)/3/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
3 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+200 - กม.33+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/07/2563 สพ.2/(e-bid)/29/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 17/10/2562 สพ.2/5/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ