f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+200 - กม.33+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/07/2563 สพ.2/(e-bid)/29/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 17/10/2562 สพ.2/5/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ