f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/03/2563 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
2 05/03/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
3 25/12/2562 แผนที่แสดงจุดบริการประชาชนหมวดทางหลวง
4 26/07/2562 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ
5 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562
6 25/07/2562 โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
7 25/07/2562 โครงการอำเภอยิ้ม
8 25/07/2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
9 25/07/2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
10 27/06/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562
11 30/05/2562 บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
12 07/05/2562 ถวายพระพรชัยมงคล
13 03/05/2562 ตรวจสอบภายใน
14 24/04/2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
15 03/04/2562 ชั่งน้ำหนักยานพาหนะ