f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 26/07/2562 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ
2 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562
3 25/07/2562 โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
4 25/07/2562 โครงการอำเภอยิ้ม
5 25/07/2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
6 25/07/2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
7 27/06/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562
8 30/05/2562 บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
9 07/05/2562 ถวายพระพรชัยมงคล
10 03/05/2562 ตรวจสอบภายใน
11 24/04/2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
12 03/04/2562 ชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
13 03/04/2562 ชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
14 27/03/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562
15 22/03/2562 ทางหลวงพบประชาชน