f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 06/01/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2 01/12/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
3 01/12/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
4 05/03/2563 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
5 05/03/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
6 25/12/2562 แผนที่แสดงจุดบริการประชาชนหมวดทางหลวง
7 26/07/2562 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ
8 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562
9 25/07/2562 โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
10 25/07/2562 โครงการอำเภอยิ้ม
11 25/07/2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
12 25/07/2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
13 27/06/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562
14 30/05/2562 บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
15 07/05/2562 ถวายพระพรชัยมงคล