f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงสระยายโสม
ลงวันที่ 01/11/2561

สถานที่ตั้ง

สำนักงานตั้งอยู่ที่ กม.60+650 ด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ตำบลสระยายโสม  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

มีเนื้อที่  1 ไร่  3 งาน 16ตารางวา

 

หมวดทางหลวง หมายเลขทางหลวง ตอน กม.-กม. ระยะทาง WORK LOAD
จริง ต่อ 2 ช่อง
สระยายโสม     03210202 ทุ่งคอก - วังขอน 49+163 - 69+359 20.196 48.046 169.842
03240202 ตลาดเขต - จรเข้สามพัน 44+000 - 51+935 7.935 18.181 61.507
33420100 วังขอน - บ่อพลอย 0+000 - 38+776 38.776 50.547 148.087
34400100 ดอนพรหม - ตลาดเขต 0+000 - 19+000 19.000 19.140 44.501
35050100 หางตลาด - ศรีสำราญ 0+000 - 27+851 27.851 27.951 73.651
 รวม   113.758 163.865 497.588

'