f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 2) 05/04/2564 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอู่ทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2564 สพ.2/(e-bid)/19/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกิ่งไม้ออก รวมปริมาณงาน 995,602 ตร.ม. สาย 333 ระหว่าง กม.2+250-กม.33+300,สาย 3443 ระหว่าง กม.26+665-กม.42+897,สาย 3468 ระหว่าง กม.0+000-กม.10+724,สาย 3472 ระหว่าง กม.0+000-กม.19+626,สาย 3363 ระหว่าง 23/03/2564 445/-/215/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบเสาสูง MAST ARM) พร้อมป้ายเตือน ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน ที่ กม.27+986 LT 01/03/2564 445/-/194/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบเสาสูง MAST ARM) พร้อมป้ายเตือน ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ที่ กม.37+050 LT RT,ที่ กม.37+250 RT 17/02/2564 445/-/186/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง สี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 15 ซม. สูง 10 ซม. ชนิดสะท้อนแสงสองหน้า ทางหลวงฯ 3086 ระหว่าง กม.86+431 - กม.88+420,ทางหลวงฯ 3306 ระหว่าง กม.2+750 - กม.50+315,ทางหลวงฯ 3390 ระหว่าง กม.4+000 - กม.27+510,ทางหลวงฯ 3488 ระหว่าง กม.14+58 09/02/2564 445/-/175/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง สี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 15 ซม. สูง 10 ซม. ชนิดหน้าเดียว ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.86+431 - กม.88+420,ทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.2+750 05/02/2564 445/-/167/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 1) 22/01/2564 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
9 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอน ควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ที่ กม.0+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/01/2564 445/-/119/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบเสาสูง MAST ARM) พร้อมป้ายเตือน รวมปริมาณงาน 4 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.14+317 RT,ที่ กม.14+543 LT , ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ที่ กม.43+600 LT,ที่ กม.43+800 RT 11/01/2564 445/-/118/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบเสาสูง MAST ARM) พร้อมป้ายเตือน รวมปริมาณงาน 4 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 3472 ตอน อู่ทอง-ตลุงเหนือ ที่ กม.0+375 LT,ที่ กม.0+475 RT, ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว -ตลาดเขต ที่ กม.13+437 LT,ที่ กม.13+570 RT 11/01/2564 445/-/117/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
12 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+250 - กม.15+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 สพ.2/(e-bid)/18/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ตอน 1 ระหว่าง กม.37+610 - กม.37+950 ปริมาณงาน 680 ม. 04/01/2564 สพ.2/(e-bid)/17/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
14 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน ตอน 2 ที่ กม.4+100 ผลผลิต 1 แห่ง 17/12/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
15 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน ตอน 1 ที่ กม.11+300 ผลผลิต 1 แห่ง 16/12/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 132 รายการ