f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 3 ที่ กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 20/03/2563 445/-/190/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
2 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 4 ที่ กม.14+515 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 20/03/2563 445/-/191/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
3 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 1 ที่ กม.5+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 20/03/2563 445/-/189/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
4 จ้างเหมาทำการถางป่า ปริมาณงานรวม 276,487 ตร.ม สาย 3260 ระหว่าง กม.16+000 – กม.26+000 (เป็นแห่งๆ) สาย 3306 ระหว่าง กม.29+000 – กม.33+000 สาย 3440 ระหว่าง กม.14+000 – กม.18+000 สาย 3363 ระหว่าง กม.0+000 – กม.28+086 (เป็นแห่งๆ) สาย 3461 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+726 สาย 3086 ระหว่าง กม.59+000 – กม.52+500 สาย 3387 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+102 13/03/2563 13/03/2563 445/-/173/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+080 ปริมาณงาน 721 ตร.ม. 27/03/2563 27/03/2563 สพ.2/(e-bid)/4/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
6 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3387 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองวัลย์เปรียง - ทับกระดาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+080 ปริมาณงาน 723 ตร.ม. 27/03/2563 27/03/2563 สพ.2/(e-bid)/3/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง กม.0+000 - กม.24+056 และทางหลวงหมายเลข 3358 ตอน ทุ่งคอก - เบญพาด ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+213 ปริมาณงานรวม 199,852 ตร.ม. 09/01/2563 09/01/2563 445/-/119/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ 06/01/2563 06/01/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
9 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.31+600 - กม.31+930 ปริมาณงาน 2,900 ตร.ม. 09/12/2562 09/12/2562 445/-/73/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไนทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ที่ กม.63+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 ต้น) 09/12/2562 09/12/2562 445/-/72/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
11 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.73+860 - กม.74+120 ปริมาณงาน 520 ตร.ม. 02/01/2563 25/12/2562 สพ.2/(e-bid)/1/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
12 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.74+625 - กม.74+990 ปริมาณงาน 740 ตร.ม. 02/01/2563 25/12/2562 สพ.2/(e-bid)/2/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
13 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ปริมาณงานรวม 997,871 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ระหว่าง กม.12+300 - กม.44+000 (เป็นตอนๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.11+850 - กม.81+557,ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+776,ทางหลวงหมายเลข 3443 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ - เขาวัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.42+897 (เป็นตอนๆ) 15/11/2562 15/11/2562 445/-/36/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
14 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.28+441 - กม.45+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 792 ต้น 28/10/2562 28/10/2562 445/-/5/2563 ลว.28 ต.ค. 62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
15 จ้างเหมาทำการถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 188,000 ตร.ม. 28/10/2562 28/10/2562 445/-/4/2563 ลว.28 ต.ค. 62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ