f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ปริมาณงานรวม 997,871 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ระหว่าง กม.12+300 - กม.44+000 (เป็นตอนๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.11+850 - กม.81+557,ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+776,ทางหลวงหมายเลข 3443 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ - เขาวัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.42+897 (เป็นตอนๆ) 15/11/2562 15/11/2562 445/-/36/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
2 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.28+441 - กม.45+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 792 ต้น 28/10/2562 28/10/2562 445/-/5/2563 ลว.28 ต.ค. 62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
3 จ้างเหมาทำการถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 188,000 ตร.ม. 28/10/2562 28/10/2562 445/-/4/2563 ลว.28 ต.ค. 62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 02/10/2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
5 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.9+200 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/09/2562 04/09/2562 445/-/445/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
6 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทาหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ระหว่าง กม.20+200 - กม.20+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/09/2562 02/09/2562 445/-/444/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
7 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3040 ตอนควบคุม 0200 ตอน จันทร์ลาด - พระแท่นดงรัง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/08/2562 27/08/2562 445/-/434/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ที่ กม.33+897 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 ต้น) 20/08/2562 20/08/2562 445/-/423/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
9 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ ที่ กม.17+366 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 16/08/2562 445/-/415/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
10 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 6 ที่ กม.25+571 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 16/08/2562 445/-/414/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
11 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตลุงเหนือ - เขาวัง ที่ กม.39+805 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 16/08/2562 445/-/413/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
12 จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.30+515 - กม.30+800 ปริมาณงาน 2,525 ตร.ม. 08/08/2562 08/08/2562 445/-/407/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทาหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.59+230 - กม.59+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2562 08/08/2562 445/-/406/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
14 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ่อพลอย ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ที่ กม.41+305 (ด้านขวาทาง) ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง (ชนิดฐานรากแผ่) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 05/08/2562 05/08/2562 สพ.2/(e-bid)/38/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
15 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.37+727 - กม.38+146 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/07/2562 26/07/2562 สพ.2/(e-bid)/37/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ