f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 2 ระหว่าง กม.31+287 - กม.32 08/12/2563 1,265,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ตอน 4 ระหว่าง กม.38+085 - กม 08/12/2563 3,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+250 - กม.15+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2563 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ่อพลอย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง 26/11/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ซื้อวัสดุ Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม) รวมค่าขนส่ง 05/04/2564 1,400,916.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 01/10/2563 37,567.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ระหว่าง กม.91+882 - กม.94+774 (เป็นช่วงๆ) ปริ 25/09/2563 3,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+200 - กม.33+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/07/2563 6,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 03/07/2563 31,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการถางป่า ปริมาณงานรวม 277,600 ตร.ม. สาย 3342 กม.30+000-กม.38+000,สาย 3480 กม.0+000 - กม.10+500,สาย3351 กม.18+600 - กม.35+602 (เป็นแห่งๆ),สาย 3363 กม.14+000 - กม.28+000 (เป็นช่วงๆ) 22/06/2563 499,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.11+585 (บริเวณคอสะพาน) ปริมาณงาน 2,465 ตร.ม. 14/05/2563 392,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 15/04/2563 39,245.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างรั้วสถานีตำรวจทางหลวง ส.ทล.6 กก. 2 บก.ทล.กาญจนบุรี สถานที่ก่อสร้าง ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.กาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 13/04/2563 369,415.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.กาญจนบุรี สถานที่ก่อสร้าง ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.กาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 13/04/2563 494,318.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) เหมาทำการโครงการติดตั้งเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ-ส่ง ประจำหน่วยบริการ ขนาด 12 นิ้ว สถานที่ก่อสร้าง ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.กาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 13/04/2563 369,434.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 146 รายการ