f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 3 ที่ กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 450,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 4 ที่ กม.14+515 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 450,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 3 ที่ กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 1 ที่ กม.5+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 3 ระหว่าง กม.81+260 - กม.82+035 ปริมาณงาน 20 ต้น 20/03/2563 1,225,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.61+540 - กม.62+065 ปริมาณงาน 16 ต้น 07/04/2563 1,009,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.74+300 - กม.74+500 และในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการถางป่า ปริมาณงานรวม 276,487 ตร.ม สาย 3260 ระหว่าง กม.16+000 – กม.26+000 (เป็นแห่งๆ) สาย 3306 ระหว่าง กม.29+000 – กม.33+000 สาย 3440 ระหว่าง กม.14+000 – กม.18+000 สาย 3363 ระหว่าง กม.0+000 – กม.28+086 (เป็นแห่งๆ) สาย 3461 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+726 สาย 3086 ระหว่าง กม.59+000 – กม.52+500 สาย 3387 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+102 13/03/2563 497,676.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 1 ระหว่าง กม.73+860 - กม.74+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตลุงเหนือ - เขาวัง ระหว่าง กม.31+400 - กม.31+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+080 ปริมาณงาน 721 ตร.ม. 27/03/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3387 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองวัลย์เปรียง - ทับกระดาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+080 ปริมาณงาน 723 ตร.ม. 27/03/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเครื่องจักรกลชำรุด (นอกงานเงินทุนฯ) 16/01/2563 8,321.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง กม.0+000 - กม.24+056 และทางหลวงหมายเลข 3358 ตอน ทุ่งคอก - เบญพาด ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+213 ปริมาณงานรวม 199,852 ตร.ม. 09/01/2563 99,926.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ 06/01/2563 20,904.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 146 รายการ