f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64037429914
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกิ่งไม้ออก รวมปริมาณงาน 995,602 ตร.ม. สาย 333 ระหว่าง กม.2+250-กม.33+300,สาย 3443 ระหว่าง กม.26+665-กม.42+897,สาย 3468 ระหว่าง กม.0+000-กม.10+724,สาย 3472 ระหว่าง กม.0+000-กม.19+626,สาย 3363 ระหว่าง
งบประมาณ 497,801.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 23/03/2564 22/04/2564
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ