f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 27/11/2561 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน ระหว่าง กม.12+070 - กม.12+643 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,895 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 23/11/2561 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.69+380 - กม.73+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,119.50 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 12/11/2561 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก - วังขอน - ดอนแจง และทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 05/11/2561 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอน ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด และทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 74 จาก 74 รายการ