f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 25/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 25/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.8+300 - กม.10+289 ปริมาณงาน 15,705 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 24/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.8+300 - กม.10+289 ปริมาณงาน 15,705 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 24/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.7+000 - กม.10+289 ปริมาณงาน 2,787 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 20/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.61+540 - กม.62+065 ปริมาณงาน 16 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 17/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.74+300 - กม.74+500 และในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 17/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน ตอน 1 ระหว่าง กม.33+695 - กม.34+000 และ กม.35+185 - กม.35+602 ปริมาณงาน 6,515 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 13/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 1 ระหว่าง กม.73+860 - กม.74+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 12/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตลุงเหนือ - เขาวัง ระหว่าง กม.31+400 - กม.31+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 11/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3387 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองวัลย์เปรียง - ทับกระดาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+080 ปริมาณงาน 723 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 74 รายการ