f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64030030563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุ Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม) รวมค่าขนส่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,400,916.92 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/03/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ