f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D64030394052
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอน หนองรี - บ่อยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.13+300 - กม.16+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,900,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 22/03/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ