f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110054683
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสองพี่น้อง, หมวดทางหลวงอู่ทอง, หมวดทางหลวงเลาขวัญ และหมวดทางหลวงสระยายโสม ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 630,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ