f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110053270
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ตอน 1 ระหว่าง กม.37+610 - กม.37+950 ปริมาณงาน 680 ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,207,500.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ