f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.9+200 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/09/2562 445/-/445/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
92 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทาหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ระหว่าง กม.20+200 - กม.20+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/09/2562 445/-/444/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
93 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3040 ตอนควบคุม 0200 ตอน จันทร์ลาด - พระแท่นดงรัง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/08/2562 445/-/434/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
94 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ที่ กม.33+897 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 ต้น) 20/08/2562 445/-/423/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
95 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ ที่ กม.17+366 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 445/-/415/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
96 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 6 ที่ กม.25+571 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 445/-/414/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
97 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตลุงเหนือ - เขาวัง ที่ กม.39+805 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 445/-/413/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
98 จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.30+515 - กม.30+800 ปริมาณงาน 2,525 ตร.ม. 08/08/2562 445/-/407/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
99 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทาหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.59+230 - กม.59+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2562 445/-/406/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
100 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ่อพลอย ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ที่ กม.41+305 (ด้านขวาทาง) ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง (ชนิดฐานรากแผ่) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 05/08/2562 สพ.2/(e-bid)/38/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
101 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.37+727 - กม.38+146 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/07/2562 สพ.2/(e-bid)/37/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
102 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01/07/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
103 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกิ่งไม้ออก ทางหลวงฯ 333 ,ทางหลวงฯ 3440 ,ทางหลวงฯ 3443 , ทางหลวงฯ 3260,ทางหลวงฯ 3351,ทางหลวงฯ 3086,ทางหลวงฯ 3358 ปริมาณงานรวม 993,000 ตร.ม. 19/06/2562 445/-/354/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
104 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณร่องกลางถนนและไหล่ทาง ปริมาณงานรวม 1,386 ต้น ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.28+441 - กม.48+841 (เป็นแห่งๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.11+017 - กม.31+856 (เป็นแห่งๆ) 13/06/2562 445/-/351/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
105 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.29+500 - กม.29+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/06/2562 445/-/350/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 133 รายการ