f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ลงวันที่ 05/03/2563

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.67+750 - กม.69+200 (RT.)


'