f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562
ลงวันที่ 25/07/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายราชศักดิ์  สุทธินวล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ       พลังแผ่นดิน ประจำปี 2562 พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา  ณ ห้องประชุม ประสงค์ ตันมณีวัฒนา


'