f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการอำเภอยิ้ม
ลงวันที่ 25/07/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

หมวดทางหลวงสระยายโสม ร่วมกับ อ.อู่ทองและส่วนราชการอื่นๆ ออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนไฟไหม้ ต.บ้านดอน ให้บริการประชาชนแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และ      ของที่ระลึก  พร้อมร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมถนนข้างวัด


'