f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ลงวันที่ 25/07/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

หมวดทางหลวงพนมทวน ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอห้วยกระเจา และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา          ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี


'