f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ลงวันที่ 25/07/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) พร้อมกับหมวดทางหลวงสองพี่น้อง ร่วมกับ อ.สองพี่น้องและส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่     ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี


'