f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 30/05/2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ ห้องประชุมวินิจ เบ็ญจพงษ์ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)


'