f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ถวายพระพรชัยมงคล
ลงวันที่ 07/05/2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ บริเวณอาคารสำนักงานแขวงฯ

และประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562

ณ  ห้องประชุม ประสงค์ ตันมณีวัฒนา


'