f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พ.ศ.2562
ลงวันที่ 01/05/2563

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)


'