f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการคัดกรองป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ลงวันที่ 20/03/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
ได้จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
1. จัดทำหน้ากากอนามัย
2. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณ ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
3. ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับวัดไข้เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
พร้อมได้เชิญ นางสาวสันธณา ช่างต่อ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล และนางมลิวัน เป้ป้อม เป็นวิทยากร สอนจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองและแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด และคนในครอบครัว
ณ อาคารสันทนาการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)


'