f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ลงวันที่ 19/03/2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) พร้อม เจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก – วังขอน ระหว่าง กม.67+750 - กม.69+200 (RT.)

ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร โดยมีนายณรงค์ บุญมี รองนายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


'