f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 07/11/2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

นายราชศักดิ์  สุทธินวล ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  ณ บริเวณพื้นที่ภายในแขวงฯ


'