f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 1 ระหว่าง กม.19+090 - กม.20 27/11/2563 สพ.2/(e-bid)/5/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
17 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 2 ระหว่าง กม.31+287 - กม.32 26/11/2563 สพ.2/(e-bid)/4/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
18 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ตอน 4 ระหว่าง กม.38+085 - กม 26/11/2563 สพ.2/(e-bid)/2/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
19 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+250 - กม.15+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 สพ.2/(e-bid)/3/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
20 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ่อพลอย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง 12/11/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
21 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ระหว่าง กม.91+882 - กม.94+774 (เป็นช่วงๆ) ปริ 14/09/2563 สพ.2/(e-bid)/30/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
22 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+200 - กม.33+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/07/2563 สพ.2/(e-bid)/29/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
23 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน ตอน 1 ระหว่าง กม.33+695 - กม.34+000 และ กม.35+185 - กม.35+602 ปริมาณงาน 6,515 ตร.ม. 15/04/2563 สพ.2/(e-bid)/24/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
24 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ตอน 5 ระหว่าง กม.30+446 - กม.37+525 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 66 ต้น 15/04/2563 สพ.2/(e-bid)/23/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
25 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเลาขวัญ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ที่ กม.31+725 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/04/2563 สพ.2/(e-bid)/27/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
26 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอู่ทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ที่ กม.75+400 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/04/2563 สพ.2/(e-bid)/28/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
27 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเลาขวัญ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ที่ กม.31+725 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/04/2563 สพ.2/(e-bid)/25/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
28 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงทุ่งคอก แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ที่ กม.45+585 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/04/2563 สพ.2/(e-bid)/26/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
29 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 2 ที่ กม.14+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 สพ.2/(e-bid)/18/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
30 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ตอน 2 ระหว่าง กม.103+850 - กม.105+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 46 ต้น 09/04/2563 สพ.2/(e-bid)/21/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 62 รายการ