f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำงานซ่อมผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+070 ปริมาณงาน 546 ตร.ม. 18/06/2562 สพ.2/(e-bid)/36/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
107 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง -มะขามล้ม ที่ กม.16+272 LT.,กม.16+362 RT.,กม.16+500 RT.,กม.25+621 LT.,กม.25+716 RT. และ กม.25+941 , ทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน 15/05/2562 445/-/312/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
108 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมคานเหล็กจำกัดความสูง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ที่ กม.29+500 ปริมาณงาน 1 อัน 14/05/2562 445/-/311/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
109 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.18+400 - กม.18+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2562 สพ.2/(e-bid)/35/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
110 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.16+272 - กม.25+718 ปริมาณงาน 4 แห่ง 24/04/2562 445/-/293/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
111 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.12+000 - กม.12+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2562 445/-/292/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
112 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.17+200 - กม.17+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2562 สพ.2/(e-bid)/34/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
113 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.36+370 - กม.36+583 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2562 445/-/260/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
114 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ด้วยหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ปริมาณงาน 4 แห่ง (997 อัน) สาย 3086 ระหว่าง กม.88+000 - กม.98+596,สาย 3306 ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+804, สาย 3356 ระหว่าง กม.14+035 - กม.16+825,สาย 3443 ระหว่าง กม.19+150 - กม.26+665 เป็นแห่งๆ 21/03/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
115 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.10+640 - กม.14+990 ปริมาณงาน 5 แห่ง 04/03/2562 445/-/226/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
116 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.8+390 - กม.8+555 ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/03/2562 445/-/225/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
117 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.80+535 - กม.80+745 ปริมาณงาน 4 แห่ง 28/02/2562 445/-/223/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
118 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ระหว่าง กม.17+470 - กม.17+485 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2562 445/-/222/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
119 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ที่ กม.7+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 ต้น) 25/02/2562 445/-/216/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
120 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน ระหว่าง กม.34+360 - กม.35+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/02/2562 สพ.2/(e-bid)/33/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 133 รายการ