f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ตอน 1 ที่ กม.37+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 สพ.2/(e-bid)/22/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
62 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 2 ระหว่าง กม.74+625 - กม.74+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 สพ.2/(e-bid)/16/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
63 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 4 ระหว่าง กม.77+150 - กม.84+200 ปริมาณงาน 5,085 ตร.ม. 17/04/2563 สพ.2/(e-bid)/15/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
64 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.29+650 - กม.51+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,408 อัน 17/04/2563 สพ.2/(e-bid)/17/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
65 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ตอน 4 ระหว่าง กม.29+650 - กม.36+150 ปริมาณงาน 5,150 ตร.ม. 17/04/2563 สพ.2/(e-bid)/14/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
66 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.8+300 - กม.10+289 ปริมาณงาน 15,705 ม. 10/04/2563 สพ.2/(e-bid)/13/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
67 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 สพ.2/(e-bid)/10/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
68 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 สพ.2/(e-bid)/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
69 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.7+000 - กม.10+289 ปริมาณงาน 2,787 ตร.ม. 10/04/2563 สพ.2/(e-bid)/12/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
70 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 3 ระหว่าง กม.81+260 - กม.82+035 ปริมาณงาน 20 ต้น 07/04/2563 สพ.2/(e-bid)/9/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
71 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.74+300 - กม.74+500 และในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 สพ.2/(e-bid)/7/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
72 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 3 ที่ กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 445/-/190/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
73 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 4 ที่ กม.14+515 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 445/-/191/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
74 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 1 ที่ กม.5+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 445/-/189/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
75 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.61+540 - กม.62+065 ปริมาณงาน 16 ต้น 07/04/2563 สพ.2/(e-bid)/8/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 133 รายการ