f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเลาขวัญ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ที่ กม.31+725 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 สพ.2/(e-bid)/27/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
47 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอู่ทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ที่ กม.75+400 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 สพ.2/(e-bid)/28/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
48 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเลาขวัญ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ที่ กม.31+725 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 สพ.2/(e-bid)/25/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
49 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงทุ่งคอก แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ที่ กม.45+585 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 สพ.2/(e-bid)/26/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
50 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ตอน 9 ระหว่าง กม.0+800 - กม.17+000 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,058 อัน 08/04/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
51 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ตอน 2 ที่ กม.37+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
52 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ตอน 10 ระหว่าง กม.18+250 - กม.29+650 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,317 อัน 08/04/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
53 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ที่ กม.28+609 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
54 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน ที่ กม.17+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
55 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 5 ระหว่าง กม.0+700 - กม.25+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
56 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ที่ กม.2+845 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
57 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 2 ที่ กม.14+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 สพ.2/(e-bid)/18/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
58 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ตอน 2 ระหว่าง กม.103+850 - กม.105+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 46 ต้น 20/04/2563 สพ.2/(e-bid)/21/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
59 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3480 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด ที่ กม.18+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 สพ.2/(e-bid)/20/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
60 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - เบญพาด ระหว่าง กม.18+090 - กม.19+525 (LT.) ปริมาณงาน 42 ต้น 20/04/2563 สพ.2/(e-bid)/19/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 133 รายการ